ALLIN > חדשות > חדשות תחבורה ואיכות הסביבה > תחרות צילומי ציפורים בפארק הרצליה

תחרות צילומי ציפורים בפארק הרצליה

תחרות צילומי ציפורים בפארק הרצליה

פארק הרצליה ובית קינן ממשיכים במסורת תערוכות הצילום בקומת הגלריה בבית קינן.
פארק הרצליה מהווה בית גידול נפלא לעשרות מינים של ציפורים אותן ניתן למצוא בכל עונות השנה.
השנה אנו מכריזים על תערוכת צילומי ציפורים בפארק הרצליה.
כללי השתתפות:
 תושבי הרצליה מגיל 18 ומעלה, העוסקים בצילום כעיסוק או כתחביב.
 על התמונה להיות מצולמת בשטחי פארק הרצליה.
 התמונה צריכה לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותה הצלם, ולעולם לא להוליך שולל את הצופה
בדרך של שינויים ומניפולציות צילומיות באמצעות עריכת מחשב.
 הצילומים המוגשים לתערוכה חייבים להיות מקוריים, וזכויות היוצרים בהם, ובכלל זה, זכויות השימוש בהם,
לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות,
במסגרת פעילות זו, הינן בבעלות המשתתף מגיש הצילומים.
 המשתתפים בתערוכה לא יקבלו תשלום עבור השתתפותם בתערוכה ו/או הצגת הצילומים בבית קינן, היה ויזכו
להציג בה, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה העירייה בצילומים שהוגשו על ידם.
 לא יתקבלו צילומים שצולמו בטלפונים ניידים או טאבלט או כאלו שעברו טיפול בתוכנת עיבוד.
 כל משתתף ראשי לשלוח עד 3 צילומים. יש לשלוח את הצילום כקובץ דיגיטלי בפורמט jpeg ברזולוציה
מקסימלית. נוסף, יש לשמור גם קובץ בפורמט TIFF של התצלומים למקרה שבו הצילום יבחר להיות מוצג וישלח
לדפוס.
 הקבצים או הצילומים לא יוחזרו למשתתפים.
 את הצילומים ניתן לשלוח החל מיום פרסום התערוכה ועד לתאריך 2018/12/15 כולל באמצעות הדואר האלקטרוני
beitkeynan@gmail.com
 הגשה תיחשב שהתקבלה רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני חוזר.
 יש לצרף לצילום המוגש את הפרטים הבאים: שם הצילום, שם מלא של המשתתף, כתובת מגורים, טלפון נייד
ודוא"ל.

עיבודי תמונה מותרים:
 הסרת כתמי אבק מהתמונה, הסרת רעש (במתינות)
 שימוש בכלי ה – , Levels ,colors , curves (במתינות)
 שימוש בכלי ה – contrast, saturation (במתינות)
 שימוש בכלי ה – shadow and highlight
 חידוד (במתינות) כולל חידוד סלקטיבי קל
 שימוש בכלי הקרופ במתינות ובתנאי שהתמונה הסופית תתאים להדפסה ולהגדלה.
עיבודי תמונה אסורים:
 החלקת רקע, או שימוש בכלי הסרת רעשים לצורך החלקת רקע.
 הוספה או הורדה של פריטים מהתמונה
 שינוי צבעים קיצוני או סלקטיבי.
 שימוש בפילטרים דיגיטליים.
 חיבור חשיפות כפולות.
 חידוד סלקטיבי קיצוני.
 שימוש קיצוני בכלי ה – dodge & burn באופן שמעוות את התמונה או עיבודי HDR.

שלב הבחירה :
ועדת בחירה המורכבת מנציגי העירייה ומצוות פארק הרצליה ובית קינן, תבחר את 20 הצילומים הטובים ביותר אשר
יוגדלו ויוצגו בתערוכה בבית קינן, במשך כחודש ימים. העירייה תהיה רשאית להאריך משך התערוכה.
אמות מידה לבחירת הצילומים הטובים ביותר:
 האיכות המקצועית של הצילומים
 רלוונטיות הצילומים לנושא התערוכה – ציפורים בפארק הרצליה .
 הרמה האומנותית של הצילום לפי קביעת ועדת הבחירה.
פרטים, הרשמה ומשלוח הצילומים – beitkeynan@gmail.com

מאת: מערכת אול אין | מודעה: בית קינן

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט