ALLIN > בלוגים > חוק ומשפט > מדריך משפטי: תלמידים והגנת הפרטיות

מדריך משפטי: תלמידים והגנת הפרטיות

מדריך משפטי: תלמידים והגנת הפרטיות

מאת: עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

פתיחת שנת הלימודים מציפה שוב את סוגיית הגנת הפרטיות של תלמידים. כיצד לאזן בין השמירה על פרטיותו של התלמיד ובין הצורך בחשיפת מצבו של התלמיד בפני הוריו?

חשיפת שיחות בין תלמיד ליועצת בית הספר:

עקרונית, חשיפת שיחות בין תלמיד ליועצת בפני הוריו של התלמיד אינה מהווה פגיעה בפרטיות. מערכת היחסים של התלמיד עם בית הספר חשופה בפני ההורים. כך למשל, במקרה של קשיים עקב גירושין צפויים של ההורים –  בהחלט יכולה היועצת לדווח על מצבו של התלמיד להוריו.

החריג הוא: כל עוד אין סיבה לנהוג אחרת. כך למשל, אם חשיפת תוכן השיחה עלולה לפגוע בביטחונו של התלמיד, או אם מדובר בתלמיד שמתלונן על עבירות פליליות המבוצעות כלפיו בביתו. במקרים כאלה יעורבו גופי הרווחה על מנת לסייע לתלמיד.

חשיפת שיחות בין תלמיד למורה:

למשל, אם התלמיד מספר למורה על בעיות חברתיות או על חרם כלפיו. האם המורה יכולה לספר להוריו של התלמיד על בעיותיו החברתיות? האמור לגבי שיחת התלמיד עם היועצת תקף גם לעניין שיחת התלמיד עם מורתו. גם כאן – מערכת היחסים של התלמיד עם בית הספר חשופה בפני ההורים, אם אין למורה סיבה ראויה לנהוג אחרת (כפי שהודגם לעיל).

מניעת חשיפת מצבו של התלמיד בפני אחד מההורים:

למשל, במקרה של ילד שהוריו בהליכי גירושין, והילד מבקש שמצבו הלימודי ייחשף רק בפני אמו. האם זה אפשרי? ככלל, המדיניות היא לערב את שני ההורים בחיי ילדם בבית הספר. מעורבות שני ההורים בחיי הילד חשובה למען התפתחותו הרגשית התקינה של הילד.  כך, צוות בית הספר צריך לדווח על מצבו הלימודי של התלמיד להורים, כאשר המדיניות היא לערב את שני ההורים בחיי ילדם בבית הספר, פרט למקרים בהם בית המשפט הורה אחרת.

על פי חוק, אם רק אחד ההורים נקבע על ידי בית המשפט כהורה משמורן, על המוסד החינוכי חלה חובה, בתנאי שלא קיימת מניעה משפטית, למסור מידע בכתב להורה האחר, שאינו משמורן. זאת, בתנאי שהוא הודיע מראש בכתב על רצונו לקבל בנפרד עותק של המידע שנמסר להורה המשמורן של התלמיד.

על בית הספר לזמן את שני ההורים כדי להסדיר את הקשר עימהם ואת אופי העברת המידע לכל אחד מהם בכתב ובעל-פה. אם אחד ההורים הוא משמורן – בית הספר חייב ליידע את ההורה המשמורן של הילד. אם ההורה הלא משמורן הגיש בקשה לקבל עותק בכתב של המידע שנשלח להורה המשמורן – הוא יקבל את המידע. אם מדובר במשמורת משותפת – בית הספר אמור לספק לשני ההורים במקביל מידע שהוא מעביר, אלא אם הם עדכנו את בית הספר שהם מעוניינים בסידור שונה.

אם אחד ההורים טוען, כי ההורה השני הוא אלים, וחפץ לשלול כל מעורבות שלו בחיי התלמיד – נדרשת החלטת בית המשפט. כל הורה זכאי לקבל כל מידע שההורה המשמורן מקבל, אלא אם כן ניתנה החלטה שיפוטית המורה אחרת.

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בדבר "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים / גרושים", נקבע, כי על מערכת החינוך לשאוף לערב את שני ההורים בהיבטים משמעותיים בחיי הילד במוסד החינוכי, מתוך דאגה לצורכי הילד. כך, מחוייבות המוסד החינוכי היא לקיים קשר תקין עם שני ההורים הפרודים / הגרושים, באופן העולה בקנה אחד עם טובת הילד. אם קיימת סתירה בין רצון הילד לערב את אביו לבין זכות האב להיות מיודע – יש להתייעץ עם גורמים טיפוליים בבית הספר, או עם גורמים מקצועיים במשרד החינוך, או עם גורמי הרווחה באזור המגורים.

צפייה במצלמות האבטחה בבית הספר:
לעתים הורים מבקשים לצפות בסרטים שנקלטו במצלמות האבטחה בבית הספר. למשל כאשר נגנב תיק של תלמיד וההורה מבקש לצפות במצלמות האבטחה כדי לזהות את הגנב.

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הצבת מצלמות תיעשה לצורך הגברת אבטחה, טיפול באלימות ומניעת ונדליזם. אם הוחלט על הצבת מצלמות – תוצב מצלמה באופן שהיא תצלם את השטח הציבורי המשרת את כל באי המוסד החינוכי (חצרות, מגרשי ספורט, מסדרונות), ולא שטחים בהם מתקיימות פעילויות פרטיות. כמו כן, חל איסור להציב מצלמות בכיתות הלימוד.

בנוסף, יש מספר פעולות בהן יש לנקוט במקביל להצבת המצלמות בשטחים הציבוריים – הצבת המצלמות בזווית ה"מכסה" רק את האזורים הרלבנטיים, הגבלת מספר המצלמות, הקפדה על צילום רק כאשר יש תנועה באזור המצולם, הצבת שילוט מתאים והגבלת השימוש בפונקציות מיוחדות כמו זיהוי פנים. כאשר מדובר בשטח שאינו נחשב ציבורי – יש לקבל את הסכמתם מראש של ההורים להצבת המצלמות.

ההנחיה בחוזר המנכ"ל הינה, כי רק מנהל מוסד חינוכי, או אדם שהוסמך על ידו לשם כך, יצפה בצילום בזמן אמת, והחומר שיוקלט במצלמות יימחק לאחר שלושה ימים מיום ההקלטה (אלא אם כן מדובר בתיעוד אירוע חריג שיש חשיבות לשמירתו).

לעניין צפייה במצלמות כדי "לתפוס" גנב – אמנם אין לעשות שימוש במצלמות בבית הספר לצורך אכיפת ענייני משמעת או לצורך פיקוח על מורים. אך, בהתאם לחוזר מנכ"ל, אם התקבל מידע על אירוע של אלימות, בריונות, התנהגות סיכון (עישון, אלכוהול) וסיכון בטיחות הנובע מהתנהלות גורם אנושי – ידאג המנהל כי גורם מורשה (המנהל עצמו, או גורם מורשה אחר כהגדרתו בחוזר) יצפה בחומר המוקלט הרלבנטי, וזאת בחדר המנהל בלבד ובנוכחות המנהל במהלך הצפייה.
עצם ההחלטה על הצפייה בחומר המוקלט במקרים שאינם מוגדרים כאירועי אלימות, בריונות, והתנהגות סיכון כאמור – נתונה לשיקול דעת המנהל, בכפוף להנחיות בחוזר המנכ"ל.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, הכנסת טרם אישרה את הצעת החוק להצבת מצלמות במעונות היום והפעוטונים. הצעת החוק אושרה לאחרונה בוועדת השרים לענייני חקיקה, ומצלמות האבטחה נועדו כאמצעי להרתעה ולהבטחת שלומם של הילדים.

עורכי   הדין   ורד   כהן   ורענן   בר-און,  ממשרד  בר-און,  כהן,  עורכי – דין,  אשר  מדורג כמשרד  מוביל  בישראל  בעריכת  דין  ובכלל  כך  בתחום  הליטיגציה  –  התדיינות  בבית  המשפט, דיני  משפחה  ודיני  ביטוח  ונזיקין,  כולל  רשלנות  רפואית | תמונת המחשה: freepik

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט