ALLIN > בלוגים > חוק ומשפט > מדריך משפטי: פציעות ילדים בחופשה

מדריך משפטי: פציעות ילדים בחופשה

מדריך משפטי: פציעות ילדים בחופשה

מאת: עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

חשוב לדעת שגם בזמן חופשה, תלמיד שנפצע מכוסה על ידי ביטוח החובה של בית הספר, למרות שהפציעה אירעה שלא  במסגרת גבולות המוסד החינוכי ולא במהלך שהות בבית הספר.

הכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך במקרה של תאונה חל על התלמיד בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שנמצא בו התלמיד, גם אם לתאונה אין קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו. תחולת הפוליסה הינה 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. כלומר, הביטוח מכוח הפוליסה לתלמיד "עוקב" אחריו בכל מקום ובכל יום, 24 שעות ביממה, ברציפות במהלך כל שנות לימודים, החל מגן חובה וכלה בסיום תיכון, לרבות בחופשים, בין בארץ ובין בחו"ל.

כך, גם ילדים שנפצעו במהלך חופשה, לדוגמה מנפילת טלוויזיה בבית, מנשיכת כלב, משאיפת חומר מסוכן, מכוויות, ממתקן שעשועים, מנפילה מסוס ועוד – קיבלו פיצוי (לעתים בגובה עשרות ומאות אלפי שקלים) במסגרת ביטוח תאונות תלמידים.

הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות מעניקה פיצוי לתלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות או רשלנות. כך, אין צורך למצוא "אשמים" או רשלנים, אלא להוכיח את הנזק בלבד. אין גם רלוונטיות לאחריותו של התלמיד עצמו לתאונה.

יצויין, כי פיצוי על פי הפוליסה לתלמידים  אינו מונע הגשת תביעות נוספות כלפי גורמים נוספים שנושאים באחריות לפגיעה, כדי לקבל פיצוי מעבר לפיצוי מכוח פוליסת ביטוח תלמידים. למשל, תלמיד שנפצע במהלך חופשה מנפילת שלט ברחוב. ניתן לממש את הזכויות בהתאם לפוליסה וגם להגיש תביעה נגד הרשות המקומית בגין רשלנות.

ה"תאונה" המכוסה בפוליסה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי מכוון ובלתי צפוי, הגורם להיזק גופני, בכל פעילות שהיא, לרבות פעילות פנאי, נופש, יצירה, ספורט, בילוי. כך, כולל הפיצוי הביטוח מקרה מוות, מקרה נכות, נכות זמנית, תקופת אשפוז, החזר הוצאות רפואיות ועוד. מדובר בליקוי פיזי. לעומת זאת, נכות נפשית מכוסה מכוח הפוליסה רק במקרה של הטרדה מינית בגינה נוצרה נכות נפשית.

חשוב לדעת, שהכיסוי הביטוחי אינו חל על מקרים בהם מכוסה התלמיד מכוח הסדר אחר המעוגן בחוק המדינה (תאונות דרכים, פעולת איבה וטרור, תאונת עבודה, רשלנות רפואית ועוד). במקרים אלה קיימות אפשרויות אחרות, המוסדרות בחוק, לקבלת פיצוי.

מי משלם על הפוליסה?
התשלום עבור הכיסוי הביטוחי בגין תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים. מכיוון שהתשלום עבור הפוליסה נעשה בגביית אגרת חינוך, באמצעות בית הספר, סבורים הורים רבים, בשגגה, שמדובר בנזק שנגרם בגבולות המוסד החינוכי בלבד, ואינם מממשים את זכויותיהם בהתאם לפוליסה. ולא כך הוא. תחולת הכיסוי הביטוחי אינה מוגבלת לתחום המוסד החינוכי או למערכת שעות הפעילות שלו.

גובה הפיצוי:
פוליסת הביטוח מעניקה פיצוי כספי בהתאם להיקף הנזק ואחוזי הנכות שנגרמו לילד, ואף ניתן לקבל פיצוי כספי במקרה שנגרמת לילד נכות זמנית (יוענק פיצוי יומי עבור תקופה המוגדרת בפוליסה). הביטוח מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או חלילה במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.

על מנת שהפגיעה תזכה לפיצוי של חברת הביטוח, נדרשת נכות זמנית של מספר הימים המוגדר בפוליסה, במהלכם הילד מרותק לביתו. גובה הפיצוי עומד ביחס ישיר למספר ימי הנכות, בנוסף להשתתפות מוגדרת של חברת הביטוח בהוצאות רפואיות נוספות.

תקופת זכות התביעה:
זכות התביעה על הפוליסה ה"בית ספרית" פגה לאחר שלוש שנים מיום התאונה או שלוש שנים מגיל 18, לפי המאוחר. כך שבפועל ניתן להגיש תביעה עד גיל 21.

אז מה עושים?
מומלץ, מיד לאחר תום הטיפולים הדחופים, לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך. כך למשל, פרטי עדים לתאונה, עותק מפוליסת הביטוח, צילום זירת התאונה, עותקים מכל המסמכים הרפואיים בגין הפציעה ועותקים מהקבלות בגין התשלומים וההוצאות השונות. כמובן יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

עורכי   הדין   ורד   כהן   ורענן   בר-און,  ממשרד  בר-און,  כהן,  עורכי – דין,  אשר  מדורג כמשרד  מוביל  בישראל  בעריכת  דין  ובכלל  כך  בתחום  הליטיגציה  –  התדיינות  בבית  המשפט, דיני  משפחה  ודיני  ביטוח  ונזיקין,  כולל  רשלנות  רפואית | תמונת המחשה: freepik

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט