ALLIN > מאיה כץ ליועצת המשפטית: האם הפקדת תכנית פינוי-בינוי בשיכון דרום בשלב זה חוקית?

מאיה כץ ליועצת המשפטית: האם הפקדת תכנית פינוי-בינוי בשיכון דרום בשלב זה חוקית?

מאיה כץ ליועצת המשפטית: האם הפקדת תכנית פינוי-בינוי בשיכון דרום בשלב זה חוקית?

מאיה כץ, מ"מ וסגנית ראש העירייה, פנתה לאחרונה ליועצת המשפטית של ועדת המשנה לתכנון ובנייה עו"ד אילנה בראף בבקשה לבדוק האם הפקדת תכנית פינוי-בינוי בשיכון דרום בפער משמעותי מאישורה בוועדת המליאה האחרונה בחודש ינואר 2017. עד עתה טרם התקבלה חוות דעת בנושא.

כזכור פרסמנו כאן כי הופקדה תכנית פינוי-בינוי במתחם שיכון דרום בין הרחובות רבי עקיבא, בן גוריון, חתם סופר והגאון מוילנה במסגרתה ייהרסו 216 דירות ובמקומן יוקמו 661 דירות לצד מבני ציבור, מסחר ושטחים פתוחים.

בפנייתה ליועצת המשפטית כתבה כץ: "במליאת הוועדה האחרונה בנושא ביקשנו כחברי הוועדה להטמיע את התייחסויותינו השונות בתוכנית וטרם התקיים דיון נוסף בוועדה להצגת השינויים שהוטמעו בהתאם לדרישתנו".

ועוד כתבה כץ כי "לפי סעיף 86 לחוק התכנון והבנייה באשר לשינויים לפני הפקדה, יש להטמיע את התנאים בתוך שישה חודשים ממועד הדיון. הדיון בנושא התקיים לפני למעלה משנה וחצי. לכן יש לבחון האם ההחלטה להפקיד את התוכנית בשלב זה תואמת את הדרישות והבקשות כפי שהצגנו בוועדה".

לדברי כץ, "הופתעתי לגלות ביחד עם תושבי הרצליה שבתקופה כל כך רגישה מופקדת התוכנית בלי ההתייחסויות שביקשנו להטמיע במסגרת התוכנית והצגת בחינת ההשלכות התחבורתיות הקשות הצפויות עם ביצוע התוכנית כפי שהופקדה לפני שבועיים. אני מקווה שהוועדה תאריך את המועד להגשת התנגדויות על מנת לאפשר לתושבים פרק זמן סביר שלא בתקופת החגים כדי להביע את דעתם והסתייגויותיהם לתוכנית. חשוב לציין, כי אני בעד התחדשות עירונית בשיכון דרום ואני סבורה שגם התושבים בעד אבל יש צורך הכרחי במתן מענה לסוגיות שהעלנו מספר פעמים במסגרת הוועדות המקצועיות למען קידום התוכנית הטובה ביותר לתושבי האזור בפרט ותושבי הרצליה בכלל".

מאת: מערכת אול אין | צילום: אלעד גוטמן

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט